Djen Djen hamn, Algeriet

Alger, Djendjen port
Den första kassunen är nu flyttad till flytdockan på siten i Djen Djen.


Klient: Daewoo E&C

Related Posts